سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی(سهامی خاص)

سوال خود را در یکی از بخش های زیر مطرح نمایید و پاسخ خود را در همان جا نیز دریافت نمایید:

"امکان پاسخ به سوالات ارسال شده به صورت خصوصی میسر نمی باشد"

  1. پرسش مربوط  به تعیین جنسیت جنین پیش از بارداری
  2. پرسش مربوط به تشخیص جنسیت جنین در هفته 8 بارداری از طریق خون مادر
  3. پرسش مربوط به درمان ناباروری و سایر موارد