سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی(سهامی خاص)

 زوجینی نابارور تلقی می شوند که پس از یک سال بدون جلوگیری صاحب فرزند نشده اند.

در این جا زوجینی که دارای:

1- عامل ناباروری مرد

2- عامل ناباروری اختلال در تخمک گذاری و فیزیولوژی زن

3- عامل ناباروری نامعلوم

می توانند تحت مشاوره و درمان قرار گیرند.

راهکارها:

1- مشاوره و درمان دارویی زن و یا مرد 
2- IUI 

  ---*  لطفا سوالات خود را در بخش نظرات مطرح نمائید *---

پاسخ به سوالاتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند امکان پذیر نمی باشد.