سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی(سهامی خاص)

در این قسمت سوالات مربوط به تشخیص جنسیت جنین از طریق خون مادر قرار داده شده است. اگر سوال شما ذکر نشده است در بخش نظرات همین قسمت مطرح نمائید. لازم به ذکر است سوالاتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند پاسخ داده نمی شوند.

شما می توانید اطلاعات اولیه را در اینجا مشاهده کنید.

1-     تشخیص جنسیت جنین از طریق خون مادر از چه سن بارداری قابل انجام است؟

در پایان هفته 8 جنینی معادل 10 بارداری

2-     جواب این آزمایش در چند روز آماده می شود؟

     در طی 7 – 3 روز کاری به پزشک معالج ارسال می گردد.

3-     آیا این آزمایش برای مادر یا جنین ضرر دارد؟

خیر. این آزمایش تنها یک آزمایش خون است

4-     این آزمایش بر چه اساس کار می کند؟

در این آزمایش، در خون مادر ژن کروموزوم Y شناسایی می شود. دقت این آزمایش بسیار بالا است.

5-     آیا ممکن است در این آزمایش اشتباه شود؟

بله. اما احتمال آن بسیار کم است. هر آزمایشی درصد خطا دارد. در مرکز ما درصد خطا کمتر از 1% است.

6-     آیا همه می توانند این آزمایش را انجام دهند؟

بله در صورت داشتن معرفی نامه یا نسخه از پزشک و جواب تنها به پزشک ارسال می گردد.

7-    جواب نامعلوم در این آزمایش به چه دلیل است؟

بعضی از نمونه ها بنا به دلایل بالینی یا مولکولی جفت جنین ممکن است موادی که در خون شناسایی می شوند را به میزان بسیار کم و غیرقابل شناسایی داشته باشند. که تفاوت این مقدار با خطای آزمایش قابل تفکیک نمی باشد. از این رو جواب به صورت نامعلوم بیان می گردد.در این موارد تکرار این آزمایش در یک تا دو هفته پیشنهاد می گردد

8-     اگر دوقلوی دختر و پسر باشند جواب به چه صورت است؟

پسر

9-    آیا دوقلو بودن در این آزمایش مشخص می شود؟

خیر

.

.

پاسخ به سوالاتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند امکان پذیر نمی باشد.