سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی

سروش دانش فارابی(سهامی خاص)

در حال بروز رسانی

IUI مخفف کلمه انگلیسیIntra Uterine Insemination   و به معنی تلقیح داخل رحمی اسپرم و یکی از روشهای کمکی باروری می باشد.

 IUI به تنهایی یا به همراه تحریک تخمدانی برای درمان انواع مختلفی از نازایی بکار برده می شود. این روش به همراه افزایش تحریک کنترل شده تخمدان (COH) روش مناسب، غیر تهاجمی و کم هزینه بوده و باید بعنوان اولین خط درمانی نازایی بدون علت، قبل از IVF  باشد.

میزان موفقیت در IUIبا توجه به عوامل موثر ذکر شده، بین 6% - 36% در هر دوره درمان می باشد و معمولا 3 دوره عمل IUI تجویز می شود  که در شرایط خاص این دوره ها افزایش می یابد ولی حداقل سه دوره برای گرفتن جواب ضروری است. بسیاری از بیماران ممکن است در همان دفعه اول نتیجه گرفته و باردار شوند ولی بعضی ها ممکن است به دلیل حساسیت های رحمی، واکنش منفی رحم باعث عدم لقاح شود و نیاز به تکرار این عمل باشد.

بارداری به روش IUI هیچ خطری برای جنین و مادر ندارد بلکه فواید بسیاری از جمله اینکه اسپرم های سالم و فعال برای لقاح انتخاب می شوند، نیز وجود دارد. این روش بدون درد و سریع می باشد و حدود 20 دقیقه زمان ببرد. اسپرم های جداشده توسط یک سرنگ مخصوص بنام کاتتر IUI که دارای سر پلاستیکی و بلندی دارد از راه واژن و دهانه رحم به داخل رحم منتقل می شوند.تست حاملگی بین 14 - 16 روز پس از IUI انجام می شود.

در صورتی که از داروهای تحریک تخمک گذاری استفاده شود ، جواب تست اول ممکن است مثبت یا منفی کاذب باشد. از این رو تکرار آزمایش 48 ساعت پس از تست اول ضروری است. نتیجه بارداری از روی مقایسه دو تست انجام می شود.

در شکل زیر طریقه انتقال اسپرم ها بوسیله کاتتر مخصوص به رحم نشان داده شده است.

پاسخ به سوالاتی که به صورت خصوصی ارسال می شوند امکان پذیر نمی باشد.